STAFF
TATEISHI YUTARO
TATEISHI YUTARO

STORE MANAGER

MIZUKURA SHINGO
MIZUKURA SHINGO

CHIEF STYLIST

MIYAJIMA RUI
MIYAJIMA RUI

STYLIST

HONDA NOZOMI
HONDA NOZOMI

COLORIST

MATSUSHITA TAKUMI
MATSUSHITA TAKUMI

STYLIST

KANAZAWA MANAMI
KANAZAWA MANAMI

STYLIST

KODAKA ITSUMI
KODAKA ITSUMI

ASSISTANT

SAITO MAKO
SAITO MAKO

ASSISTANT

KIKUCHI KAREN
KIKUCHI KAREN

ASSISTANT

KOGA EIZO
KOGA EIZO

OWNER