STAFF
TATEISHI YUTARO
TATEISHI YUTARO

STORE MANAGER

MIZUKURA SHINGO
MIZUKURA SHINGO

CHIEF STYLIST

MIYAJIMA RUI
MIYAJIMA RUI

STYLIST

HONDA NOZOMI
HONDA NOZOMI

COLORIST

MATSUSHITA TAKUMI
MATSUSHITA TAKUMI

STYLIST

KODAKA ITSUMI
KODAKA ITSUMI

Jr.STYLIST

KOGA EIZO
KOGA EIZO

OWNER