STAFF

Shingo Mizukura

STYLIST

Shingo Mizukura

  • Instagram
Nozomi Honda

COLORIST

Nozomi Honda

Takumi Matsushita

STYLIST

Takumi Matsushita

  • Instagram
Itsumi Kodaka

STYLIST

Itsumi Kodaka

  • Instagram
Mayuka Yusa

ASSISTANT

Mayuka Yusa

Erina Harada

ASSISTANT

Erina Harada

Ayano Imamura

ASSISTANT

Ayano Imamura

Natsumi Mizutani

ASSISTANT

Natsumi Mizutani

Eizo Koga

OWNER

Eizo Koga

Yutaro Tateishi

DIRECTOR

Yutaro Tateishi

  • Instagram
Rui Miyajima

STYLIST

Rui Miyajima

  • Instagram
Manami Kanazawa

ASSISTANT

Manami Kanazawa

Kensuke Tada

ASSISTANT

Kensuke Tada

Manaka Tsuchiya

ASSISTANT

Manaka Tsuchiya