STAFF

Manaka Tsuchiya

STYLIST

Manaka Tsuchiya

 • Instagram
Rui Miyajima

STYLIST

Rui Miyajima

 • Instagram
Yutaro Tateishi

DIRECTOR

Yutaro Tateishi

 • Instagram
Yuri Yonehara

ASSISTANT

Yuri Yonehara

 • Instagram
Mizuki Oshima

ASSISTANT

Mizuki Oshima

 • Instagram
Shingo Mizukura

STYLIST

Shingo Mizukura

 • Instagram
Nozomi Honda

COLORIST

Nozomi Honda

Itsumi Kodaka

STYLIST

Itsumi Kodaka

 • Instagram
Mayuka Yusa

Jr.STYLIST

Mayuka Yusa

 • Instagram
Kensuke Tada

ASSISTANT

Kensuke Tada

 • Instagram
Erina Harada

ASSISTANT

Erina Harada

 • Instagram
Ayano Imamura

ASSISTANT

Ayano Imamura

 • Instagram
Tsubasa Nakata

ASSISTANT

Tsubasa Nakata

Eizo Koga

OWNER

Eizo Koga